DE PRAKTIJK

DE PRAKTIJK | BEGELEIDINGSDOEL

Tijdens de begeleiding gezamenlijk komen tot het meest haalbare gezonde gedrag. De begeleiding is onder andere gericht op de mogelijk in stand houdende factoren en stressfactoren van de klachten. Er wordt gewerkt aan het optimaliseren van de balans belasting-belastbaarheid en het verbeteren van de algehele conditie en het beweeggedrag en de actie-herstelbalans. Het gaan uitbreiden van het activiteitenniveau ondanks de pijnklachten of vermoeidheid en het verbeteren van de eigen ontspannings-
mogelijkheden kan ook een doel zijn. Het blijkt belangrijk zo veel mogelijk ritme en structuur aan te brengen in het dagelijks leven van de jongere. Ook afspreken
met vrienden, deelname aan de sportactiviteiten kan een begeleidingsdoel zijn. ’Wat maakt dat jij je goed voelt?’ Bij schoolverzuim is het weer zo spoedig mogelijk terugkeren in de schoolbanken en dit opbouwen naar 100 % aanwezigheid een aandachtspunt.

Indien doorverwijzing of samenwerking met andere zorgverleners zinvol lijkt wordt dit in het zorgtraject meegenomen.