KWALITEIT & KLACHTENREGELING

Kwaliteit,privacy & klachtenregeling

Kwaliteitsregister Paramedici

De oefentherapeut heeft de opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck afgerond en is bevoegd therapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. Alle bij de beroepsvereniging VvOCM aangesloten oefentherapeuten zijn geregistreerd  in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Privacy

De WGBO (wet op de geneeskundige behandeling overeenkomst) is in deze praktijk van toepassing op de fysiotherapeutische behandeling.De WGBO beschrijft de rechten en plichten van patiënten in de zorg.Deze praktijk houdt om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

 Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het wenselijk  om dat kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze zorgverlening.U kunt uw klacht rechtstreeks vermelden bij uw therapeut of u kunt het ideeën-/klachtenformulier invullen. Uiteraard is het ook mogelijk een e-mail te sturen met omschrijving van uw klacht.

Behandeling en registratie van uw klacht vindt plaats volgens de richtlijn van de oefentherapie