NIEUWS

Nieuws:

Onder de naam Oefentherapie Zuidwolde zetten Marieke Gritter en Annet Valster Fysiotherapiepraktijk Cazemier voort. Zij nemen de praktijk over van Yolande Cazemier, die afscheid neemt van haar vak.

De nieuwe praktijk opent op 7 juli in Medisch Centrum Thijinge en houdt van 15.00 tot 18.00 uur open huis.

Nieuw: Oefentherapie Zuidwolde

Onder de naam Oefentherapie Zuidwolde zetten Marieke Gritter en Annet Valster Fysiotherapiepraktijk Cazemier voort. Zij nemen de praktijk over van Yolande Cazemier, die afscheid neemt van haar vak.De nieuwe praktijk opent op 7 juli in Medisch Centrum Thijinge en houdt van 15.00 tot 18.00 uur open huis.

Het aanbod van Oefentherapie Zuidwolde is uitgebreider dan cliënten in Zuidwolde gewend zijn. ‘We behandelen nog steeds spanningsgerelateerde klachten bij kinderen vanaf zes jaar, maar ook volwassenen kunnen met verschillende klachten bij ons terecht. We hebben scholing gehad en ruime ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen en volwassenen met chronische pijn, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, red.), slaapproblematiek en stressklachten als hoofdpijn, buikpijn en hyperventilatie.’ Marieke Gritter is bovendien gespecialiseerd in bekken(bodem)problematiek en Annet Valster in de behandeling van ouderen en chronisch zieken in de thuissituatie. Samen hebben ze 25 jaar ervaring in het vak.

Kenmerkend voor Oefentherapie Zuidwolde is de holistische visie. Annet Valster: ‘Oefentherapie is gebaseerd op een zogeheten biopsychosociale aanpak. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de lichamelijke klacht, maar ook naar bijvoorbeeld psychische factoren die daar invloed op kunnen hebben.’

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag  van 8.00 tot 17.00 uur. Jongeren die in Zuidwolde wonen en in Hoogeveen naar school gaan, zijn na schooltijd ook van harte welkom bij Oefentherapie De Elbe.