TECHNIEKEN EN AANPAK

TECHNIEKEN EN AANPAK

Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op hoe het lichaam functioneert. De begeleiding is gericht op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen inspanning en ontspanning. De lichamelijke, psychologische en sociale aspecten worden bij de begeleiding betrokken, waaronder leef, werk- en schoolomstandigheden

• Positief bekrachtigen van gezond pijn- en beweeg-gedrag
Uitbreiding van het positieve gedragsrepertoire zoals sporten, naar school gaan, werken, voor jezelf opkomen, eigen verantwoording nemen voor je gezondheid, afname van ‘banktijd’. De gevolgen van mogelijke neiging om te vermijden worden besproken.

• Ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen en afleiding leren zoeken
Aanleren van ontspanningsrespons in situaties die spanning uitlokken. Aanmoedigen van het zoeken naar afleiding bij pijn.

• Optimaliseren van de balans belasting-belastbaarheid en de actie-herstelbalans

• Graded Activity / Verhogen activiteiten niveau
Het gaan uitbreiden van het activiteitenniveau ondanks de pijn-of vermoeidheidsklachten. Een gestructureerde begeleiding, gericht op tijdcontingent, stapsgewijs toenemen van het niveau van functioneren in de domeinen activiteiten en participatie. Kleine stappen in het begin zal de kans op succes doen toenemen evenals veel structuur en houvast aanbieden.

• Optimaliseren zelfmanagement/zelfzorg/coaching leefstijl advies

• Graded Exposure
Coaching tijdens inspanning en beweging

• In standhoudende factoren en stressfactoren
De gevolgen van de pijn-of vermoeidheidsklachten blijken ook vaak de in standhoudende factoren. Deze factoren worden meegenomen in het begeleidingstraject. Mogelijke stressfactoren worden gezamenlijk in kaart gebracht. Helpende Gedachten worden aangeboden om beter met stress te leren omgaan.

• Educatie ouders/verzorgers
Bekrachtigen van gezond pijn- en beweeggedrag

  • Begeleiding toiletgedrag bij opstipatie
  • Embodied cognition Bewustwording van het verschijnsel dat de manier waarop ons lichaam beweegt, er uitziet en aanvoelt invloed heeft op ons denken en gedrag
  • Massage
  • Mindfulness
  • Oefentherapie/Swiss Ball
  • Ontspanningstherapie