HULPVRAAG

Hulpvraag

• Psychosomatische klachten
• Spanning-of stress gerelateerde klachten
• Inadequaat pijn- en beweeggedrag
• Onverklaarbare of deels verklaarbare lichamelijke klachten bij jeugd
• Zich niet adequaat kunnen ontspannen
• Inslaap- of doorslaapproblemen
• Vermoeidheidklachten
• Algeheel ‘niet lekker in zijn of haar vel zitten’
• Moeilijk om kunnen schakelen van inspanning naar ontspanning
• Niet adequaat meer kunnen ontspannen na verandering in omgeving zoals een verhuizing, rouwproces een scheiding
• Op school onvoldoende kunnen ontspannen Mogelijk geprovoceerd door leerproblemen, een pestverleden of hoge mate van onzekerheid
• Niet voldoende kunnen ontspannen omdat de jongere te verkrampt omgaat met het leveren van prestaties of examenspanningen
• Hyperventilatie
• Deels verklaarbare of onverklaarbare klachten bij jongeren.
Hierbij staan hoofd- en buikpijnklachten, misselijkheid, diverse gewrichtsklachten en langdurige ernstige vermoeidheidsklachten op de voorgrond.Meestal gaan de klachten na verloop van tijd vanzelf weer over. Wanneer dat niet gebeurt en de ontwikkeling van de jongere door de klachten verstoord dreigt te raken, lijkt begeleiding geïndiceerd. Te denken valt aan overmatig schoolverzuim, sociaal terugtrekgedrag, in – en doorslaapproblemen, verslechterde conditie, overmatige spierspanning, sportverzuim.

Lichamelijke klachten kunnen ontstaan in spanningsvolle situaties waarvoor de jongere geen
adequaat probleemoplossend gedrag tot zijn beschikking heeft.